Loading..

شهرک صنعتی پرند، بعد از میدان فناوری، خیابان گلزار، کوچه گل آذین، پلاک 10
info@reactivemetal.com02128422927
Capture

خوردگی شستشو با آب

حفره می تواند در چندین مرحله از فرآیندی که برای پرداخت آنودایز استفاده می شود رخ دهد. یکی از رایج‌ترین اشکال در مراحل شستشوی با آب، به‌ ویژه شستشویی که پس از حذف اسید صورت می‌گیرد، رخ می‌دهد. خوردگی شستشو با آب همیشه بسیار کم عمق است و گودال ها معمولاً بسیار سفید به نظر می رسند و اغلب ستاره ای شکل هستند (شکل 8). اشکال کمتری از خوردگی آب شستشو وجود دارد که در آن گودال‌ها حتی کم‌عمق‌تر هستند، ولی شکل شکوفه یا گاهی اوقات شکل رشته‌ای دارند و می‌توانند در ظاهر خاکستری تیره یا سیاه باشند (شکل‌های 9 و 10). خوردگی شستشو با آب همیشه قبل از مرحله آنودایز اتفاق می افتد و بنابراین توسط یک لایه آندی پوشانده می شود.هنگامی که مشخص شد که این اتفاق در کدام مخزن آبکشی رخ می دهد، معمولاً می توان از خوردگی شستشوبا آب با افزودن مقدار کمی (0.5٪) اسید اکسید کننده مانند اسید نیتریک به مخزن شستشوی صدمه زننده جلوگیری کرد.

شکل 8. خوردگی شستشو با آب نمایانگر شکل ستاره ای سفید.

شکل 9. خوردگی شستشو با آب نمابانگر حفره مشکی شکوفه ای شکل

               شکل 10. خوردگی شستشو با آب که ساختاری رشته ای شکل دارد              

Write A Comment